MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Bilgi Sistemi
 
Sevgili Öğrenciler;
 
            Kiminiz uzun bir tatilin sonrasında, kiminiz ise yoğun bir çalışmanızın sonucunda yeni üniversite öğrencisi olarak, Üniversitenizde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılına başlayacaksınız. Öncelikle, yeni eğitim –öğretim yılında hepinize başarılar diler, hayırlı olmasını temenni ederiz.
            Tüm paydaşlarımıza; güvenli, kaliteli ve sürekli bir eğitim-öğretim ortamı sunma anlayışıyla hareket eden Üniversite yönetimimiz, bu duyarlılığına aynı hassasiyetle devam edecektir.
Bu bağlamda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında, Üniversitemizden küçük de olsa bir grup öğrenci bazı huzursuzluklara sebep olmuştur. Bu öğrenciler hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem tesis edilmiştir. İlgili yönetmeliğin; 6. maddesinin f fıkrasına göre “Yükseköğretim Kurumlarına ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek” ve 7. maddesinin b fıkrasına göre “Yükseköğretim Kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle Yükseköğretim Kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak” suçlarına ilişkin disiplin hükümlerinin ihlali nedeniyle aleyhlerine cezai işlem tesis edilmiştir. Eyleme katılan 7 (yedi) öğrenci 1 (bir) yarıyıl, Üniversiteden uzaklaştırma cezası almıştır.
          Tesis edilen cezai işlemin uygulanması bakımından ceza alan öğrencilerin, Üniversitemize ait tüm yerleşkelere, cezanın infazı süresince giriş yapmaları ve öğrencilik haklarından faydalanmaları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yasaktır.
Keza önemle vurgulamak isteriz ki; hukuka aykırı davranış, tavır ve hareketlerle eğitim ve öğretim hakkının kullanılmasını engelleyenler hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 112. Maddesi gereğince ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. TCK’nın söz konusu 112.  maddesine göre; failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapiscezası ile tecziye edileceği belirtilmiştir.
Bu sebeplerle öğrencilerimizin özellikle Türk Ceza Kanunu’nun 112. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerini dikkate alarak, öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışan tutum ve davranışlarda bulunmalarını, aksi takdirde zikredilen mevzuata aykırı hareket ederek kural ihlali yapan öğrenciler hakkında gerekli yasal işlemlerin titizlikle uygulanacağı hususunda;
 
            Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
 


 
Friday, October 31, 2014 / 172.16.0.1Kullanıcı Adı
Şifre
Dil/Language
Güvenlik Kodu